Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент»

Про компанію

Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833619) зареєстрована «18» жовтня 2005 року (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 017249).

Компанія є професійним учасником фондового ринку та здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії: з 12.11.2015р. необмежений)

Компанія включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 803 від 17.02.2006 р.)

На сьогоднішній день Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент» управляє активами п'ятьох фондів:

Особи, які обслуговують пайові фонди: депозитарна установа ТОВ «ТІ ЕНД СІ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 19497799), депозитарій ПАТ «НДУ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), оцінювач майна ТОВ "Ф.К.ТИТАН" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36482829), аудитор ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35316245).